ஈஸியான chocolate 🍫 brownie recipe/Christmas home tree tour & farm/காட்டுக்குள் என்ன செய்தோம்?

80,394 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1,668 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

In this I have shown my visit popular Christmas tree farm, rules for keeping Christmas tree and recipe for chocolate brownie.

Christmas tree tradition originally came from Germany, where Prince Albert was actually born, and was introduced to England during Georgian period, when King George III was on the throne. He had a German wife called Charlotte, who it is thought used to decorate a tree for her family in the 1790s.

Address of Christmas tree farm
Amersham Road
Chesham
HP5 1NE

Chocolate Brownie
Ingredients
185g unsalted
185g combination of dark and white chocolate
85g plain flour
40g cocoa powder
50g white chocolate
50g milk chocolate
3 large eggs
200 to 250g golden caster sugar

Facebooktwitterredditpinterestmail
«« Previous post
1 Egg Nutella Brownie without Oven | Best Nutella Brownies | No Oven Brownies
Next post »»
Easy Perfect Chocolate Brownie | കുട്ടികൾക്കുപോലും ഉണ്ടാക്കാം രുചിയൂറും ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണി | Ep897

Comment on ஈஸியான chocolate 🍫 brownie recipe/Christmas home tree tour & farm/காட்டுக்குள் என்ன செய்தோம்??

Your email address will not be published.

*