අමුද්‍රව්‍ය 3න් බ්‍රව්නීස් හදමු | The Simplest BROWNIE I Ever Made – 3 Ingredients Brownies recipe

33,826 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1,064 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Close ×

ලග ලගම එන ආදරවන්තයන්ගේ දිනයට ඔයා ගොඩක්ම ආදරය කරන කෙනාව පුදුම කරවන්න මේ ලේසි Brownie Recipe එක හදලා දෙන්න. 🤗

ඔබ වීඩියෝවට කැමති නම් අපගේ නාලිකාවට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එසේම මෙම සරල චොකලට් කේක් වට්ටෝරුව ඔබේ මිතුරන් සහ පවුලේ අය සමඟ බෙදා ගැනීමට අමතක නොකරන්න.

****************************
අමුද්‍රව්‍ය
– බිස්කට් 280g
– කැමති චොකලට් වර්ගයක් 150g
– බේකින් පවුඩර් තේ හැදි භාගයක්

****************************
#brownies #browniesrecipe

Today, I'll share the special 3 brownies recipe. This is my absolute favorite brownie recipe. They are rich, soft in the middle, and made completely from scratch. These brownies are so much better than the original brownies and the taste different too.

We hope you will enjoy the video and will make your own Chocolate brownie recipe using our Brownies recipe Sinhala. Also, let us know if you like the video, or even if you don't the video, please give us advice, that will help us in making recipes better.

****************************
Ingredients :
– Biscuit 280g
– Chocolate 150g
1/2 tsp
****************************
Music – https://www.bensound.com/

****************************

Facebooktwitterredditpinterestmail
«« Previous post
COUCH DRAMA UPDATE + making matcha brownies!
Next post »»
Caramel Brownies

3 Comments for අමුද්‍රව්‍ය 3න් බ්‍රව්නීස් හදමු | The Simplest BROWNIE I Ever Made – 3 Ingredients Brownies recipe

  1. Madushi Liyanage on January 31, 2021: (Reply)

    Thanks

  2. Trax Srilanka on January 31, 2021: (Reply)

    Try this one

  3. Hirunikaka Amaya on January 31, 2021: (Reply)

    Wow

Comment on අමුද්‍රව්‍ය 3න් බ්‍රව්නීස් හදමු | The Simplest BROWNIE I Ever Made – 3 Ingredients Brownies recipe?

Your email address will not be published.

*