බිස්කට් වලින් මෙහෙම හදන්න – 3 Ingredients Chocolate Brownie Recipe In Sinhala/ Easy Brownies Recipe

34,286 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (541 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Close ×

3 Ingredients Recipe In Sinhala Gangani /Easy homemade brownie recipe /Easy Brownies Recipe / Eggless / brownie recipe

Ingredients

2 small packets of chocolate biscuits (180g) ( 18 biscuits)
1/2 cup of fresh milk (125ml)
1 tsp of baking powder

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

චොක්ලට් බිස්කට් පොඩි පැකට් 2 (180g ) (බිස්කට් 18)
එළකිරි හෝ දියකරගත් පිටිකිරි කෝප්ප 1/2 (125ml)
බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1

#Brownierecipe #Brownie #daddiesrecipe #recipe # #homemade #howtomake #easyrecipe #FudgyBrownie

0:00 Introduction
0:09 Ingredients for 3 ingredients brownie
0:18 Let's best
3:56 super soft Easy brownies are ready

brownies
Brownie recipe

brownie in fry pan
Brownie recipe without butter
Easy brownie recipe without
Brownie recipe without chocolate
Brownie recipe without chocolate chips
Brownie recipe without brown sugar
3 ingredients brownie
brownie
brownie without oven
SriLankan Recipe
brownies Sinhala
lockdown recipes
brownie recipe in Sinhala
Sinhala recipe
Fudgy Brownie
best Fudgy Brownie
Best Brownie recipe
Chocolate Cake in Frying Pan

Facebooktwitterredditpinterestmail
«« Previous post
1 Minute Chocolate Brownie in Microwave (Eggless) | The Best Chocolate Brownie Ever | Yummy
Next post »»
A Proper Gooey Chocolate Brownie Recipe

4 Comments for බිස්කට් වලින් මෙහෙම හදන්න – 3 Ingredients Chocolate Brownie Recipe In Sinhala/ Easy Brownies Recipe

 1. Imalmi Fernando on July 5, 2021: (Reply)

  Thank you akki hadannama ona

 2. Tharindu Piyumantha sadamal on July 6, 2021: (Reply)

  Apita milk powder ganna baritha? Milk akata

 3. Nethma on July 11, 2021: (Reply)

  Niyamaiiiiii

 4. Jayathissa Dissanayaka on July 13, 2021: (Reply)

  Akki loku choclete biscut packet ekkin hadaddi recipi eka mokakda

Comment on බිස්කට් වලින් මෙහෙම හදන්න – 3 Ingredients Chocolate Brownie Recipe In Sinhala/ Easy Brownies Recipe?

Your email address will not be published.

*