හැමෝම ඉල්ලපු අවන් නැතුව ලිපේ හදන බ්‍රවුනි එක | Easy Chocolate Brownie Recipe | No-Oven Brownies

46,974 views
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1,006 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Brownies Recipe | No-Oven Brownies
The Perfect BROWNIE

►”SUBCRIBER” – “LIKE” – “COM M E N T”
More Recipes 👇👇👇

It's free.

,easy brownies recipe,,easy chocolate brownies recipe,brownies recipe tasty,what makes brownies fudgy,gooey chocolate brownies,easy cocoa brownies,easy chocolate brownies recipe,gooey chocolate brownies,chocolate brownies delia
, brownie recipe,milk chocolate brownies,dark chocolate brownies,triple chocolate brownies, recipe,easy brownies

Facebooktwitterredditpinterestmail
«« Previous post
10 Min Vs. 1 Hour Vs. 1 Day Vegan Brownies
Next post »»
Chocolate brownie recipe

10 Comments for හැමෝම ඉල්ලපු අවන් නැතුව ලිපේ හදන බ්‍රවුනි එක | Easy Chocolate Brownie Recipe | No-Oven Brownies

 1. sanduni malsha on December 31, 2020: (Reply)

  1’st comment for new year. Happy new year ma’am. And thank you for this good vedio.

 2. Saman Kumara on December 31, 2020: (Reply)

  Suba aluth auruddak wewa!

 3. Ayani Fonseka on December 31, 2020: (Reply)

  thanks, wish you a happy new year,

 4. Sucharitha Jayasinghe on December 31, 2020: (Reply)

  Thanks. Wish u happy new year.

 5. Gayani Buddhika on January 1, 2021: (Reply)

  Happy new year akki and family…may all dreams come true…,

 6. BOTMAN , on January 1, 2021: (Reply)

  Happy new year . stay safe , stay healthy stay home

 7. Mahinda Sirimanne on January 1, 2021: (Reply)

  Suba aluth awruddak wewa!. siyalu pathum ituwewa!.niduk niroogi wewa!family kitchen .

 8. jeevani alwis on January 2, 2021: (Reply)

  Great job done..
  Especially with Atta flour putha
  Thank you for the recipie..

 9. Shehara Nelumdi on January 12, 2021: (Reply)

  Ataa piti wenuwata paan piti ganna puluvand thawa chocolate walin lesiyenma hadanna puluvan kemak hadannako

 10. Sandamali Rajapaksha on January 13, 2021: (Reply)

  Thank you so much family kitchen.. today i maked this for my husband’s birthday.. hope it is yummy.. still it keep on fridge because his birthday tomorrow.. Thank you again..

Comment on හැමෝම ඉල්ලපු අවන් නැතුව ලිපේ හදන බ්‍රවුනි එක | Easy Chocolate Brownie Recipe | No-Oven Brownies?

Your email address will not be published.

*